HanaGashtHanaGasht

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

HanaGashtHanaGasht
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

اقامت

اقامت عمان

 از طریق ثبت شرکت تجاری

اقامت در عمان از ۲ طریق قابل دریافت است

درجه عمومی – درجه ممتاز

درجه عمومی:

در درجه عمومی برای ۱ تا ۳ شریک در نظر گرفته میشود. شریک به معنی هر نفر میباشد. و فرد میتواند برای ۱ تا ۳ نفر در خواست اقامت دهد.در درجه عمومی سقف سرمایه گزاری ۱۵۰٫۰۰۰ ریال عمان میباشد. که این مبلغ برای ثبت در دفاتر رسمی عمان کاربرد دارد

هزینه اقامت عمومی (۱تا۳) ۴۵۰۰۰ درهم امارات

درجه ممتاز :

در درجه ممتاز برای ۱ تا ۵ شریک در نظر گرفته میشود. شریک به معنی هر نفر میباشد. و فرد میتواند برای ۱ تا ۵ نفر در خواست اقامت دهد.در درجه ممتاز سقف سرمایه گزاری ۳۵۰٫۰۰۰ ریال عمان میباشد. که این مبلغ برای ثبت در دفاتر رسمی عمان کاربرد دارد

هزینه اقامت ممتاز (۱ تا ۵) ۵۰۰۰۰درهم امارات

مدارک مورد نیاز :

اسکن رنگی پاسپورت فرد یا افراد

عدم سوء پیشینه با تایید سفارت عمان. وزارت امور خارجه . دادگستری ( ترجمه عربی)

صورت حساب بانکی و تمکن مالی و پرینت ۶ ماهه گردش حساب با مهر رسمی بانک تمام صفحات ( ترجه لاتین )

۶ قطعه عکس رنگی در سایز ۳*۴

تکمیل فرم مشخصات فردی

توجه!!

از زمان ارسال مدارک ۲ ماه برای جواب نهایی زمان میبرد

اقامت به صورت ۱ ساله میباشد. در صورت رضایت دولت از نحوه عملکرد شرکت و اقراد اقامت ۲ ساله با تمدید جایگزین خواهد شد

بعد از ثبت شرکت و انجام امور اقامت . به تمام افراد مذکور کارت ملی هوشمند عمان اهدا میشود

 هزینه اقامت عمومی (۱تا۳) ۴۵۰۰۰ درهم امارات

هزینه اقامت ممتاز (۱ تا ۵) ۵۰۰۰۰درهم امارات